Om oss

Ösbyholms Samfällighetsförening förvaltar en gemensamhetsanläggning bestående av vatten, avlopp och elledningar. Vatten- och avloppsnät är i grunden ett självfallssystem. De fastigheter som godkännes av samfälligheten för påkoppling är skyldiga att genomföra detta på ett fackmannamässigt sätt och i enlighet med de tekniska krav och villkor som samfälligheten ställer.

Syftet med Ösbyholms Samfällighetsförening är att kunna erbjuda tjänligt dricksvatten och godkänd avloppsrening till lägsta möjliga självkostnadspris för dess medlemmar. Allt arbete inom föreningen sker ideellt.

Anslutningsavgift 

Anslutningsavgiften, som innebär att fastighetsägaren köper andelar i anläggningstillgångarna, är i dagsläget 10 000 kr. De kostnader som uppstår i samband med en fastighets anslutning belastar den anslutande fastigheten.

Brukaravgift

Löpande (2 ggr/år) tillkommer sedan brukaravgiften som är baserad på antalet andelar som fastigheten har. Den är tänkt attt spegla din del av de rörliga kostnaderna som består av el, försäkringar, analyser, underhåll, reparationer o dyl på vårt gemensamma ledningsnät, vattenverk och avloppsverk.

Vi består av 15 fastigheter:

1:147 Sundkvist/Resman ("Affären") 3 andelar

1:141 Hultgren/Olsson ("Torpet") 2 andelar

1:127 Löfgren/Vismeg ("Herrgården") 3 andelar

1:130 Wibert ("Gröna Huset") 3 andelar

1:131 Erlandsson ("Gula Huset") 3 andelar

1:132 Grytting/Stenborg ("Tvätteriet") 3 andelar

1:133 Thaning ("Ugglebo") 3 andelar

1:134 Sjöqvist ("Radhus Norr") 2 andelar

1:135 Fredholm ("Radhus Mellan") 2 andelar

1:136 Wallén/Stjernberg ("Radhus Söder") 2 andelar

1:149 Härensjö 3 andelar

1:159 Lindén ("Ängen Norr") 3 andelar

1:151 Persson ("Ängen Söder") 3 andelar

1:150 Bjurvén (Ängen Mitten") 3 andelar

1:146 Jansson/Norin ("Kyrkbacken") 3 andelar