Välkommen!

Det här är Ösbyholms Samfällighetsförenings hemsida. Vi förvaltar ett vatten- och ett reningsverk i Ösbyholm, Norrtälje. På hemsidan publiceras protokoll, vattenanalyser och aktuell kontaktinformation.

På grund av risk för kapacitetsbrist tar föreningen inte emot nya medlemmar för närvarande.

 

Nyheter:

2019-07-05 Per Löfgren valdes till ny ordförande och Niklas Grytting valdes till ny valberedare.

2019-06-20 Välkommen till extra årsmöte 4 juli kl 18:00 på ängen utanför Ösbyholms Allé 18 med anledning av val av ny ordförande och ny valberedare.

2019-03-18 Protokoll årsstämman 2019 finns under "Dokument".

2019-01-23 Välkommen till årsmöte 18 mars kl 18:00 i Flygeln på Montessoriskolan Gustafslund, Stockholmsvägen 18!

2019-01-23 Styrelsemöte hos Härensjö.

2018-06-27 Dricksvattnet tjänligt utan anmärkning

2018-06-14 Protokoll årsstämma 2018 under "Dokument".

2018-06-04 Välkommen till årsmöte 14 juni kl 18:00 på Montessoriskolan, Stockholmsvägen 18!

2017-05-08 Läs Årsberättelse 2016 under "Dokument".

2017-05-08 Läs protokollet från årsmötet 2017-04-05 under "Dokument".

2017-04-04 Årsmöte kl 18:00 på Frötuna skola (matsalen).

2016-05-18 Läs protokollet från årsmötet 2016-04-04 under "Dokument".

2016-04-22  Dricksvattenprov hos AlControl visar att vattnet är tjänligt utan anmärkning. Se rapporten i sin helhet under "Dokument".

2016-04-13 Läs balans/resultatrapport 2015, årsberättelse 2015 och budgetförslag 2016 under "Dokument".

2016-04-04  Årsmöte kl 18:00 på Frötuna skola (matsalen).

2016-04-03 Läs protokollet från styrelsemötet 2016-03-04.

2015-06-21 Vi välkomnar Elin och Carl Mauritzson till samfälligheten! De har köpt Carina och Leifs radhus vid Holmsjön.

2015-04-02 Läs protokollet från årsstämman 2015 under "Dokument".

2015-03-31 Läs årsrapporten för avloppsanläggningen 2014 under "Dokument".

                    Läs protokollet från styrelsemötet under "Dokument".

2014-08-22 Läs protokollet från årsstämman 2014 under "Dokument".

2014-08-12 Vattenanalys: Tjänligt med anmärkning på odlingsbara mikroorganismer (2100 cfu/ml, gränsvärde 1000 cfu/ml). Se hela analysresultatet under "Dokument".

2014-05-10 Årsmöte kl. 11.00 i matsalen på Frötuna skola

2014-05-05 Säkerhetsdatablad för kemikalien PAX publicerat under "Dokument". PAX hanteras i reningsverket.

I korthet:

* Skölj med tvål och vatten i minst 10 minuter om du får det på dig.

* Skölj munnen och drick massor av vatten om du får det i dig.

* Framkalla inte kräkningar.

* Kontakta läkare.

2014-05-05 Årsprotokoll för reningsverket publicerat under "Dokument"

2014-04-25 Kallelse till årsstämma 2014 publicerat under "Dokument"

2014-03-18 Styrelsemöte

2013-10-10 Vattenanalys, rapport från ALcontrol Laboratories, se under "Vattenanalyser"

2013-07-21 Styrelsemöte

2013-06-12 Styrelsemöte, läs protokoll under "Dokument".

2013-05-10 Läs protokoll från årsmötet 2013 under "Dokument".

2013-04-21 Årsmöte kl. 13.00 hos Wiberts. Se kallelse på följande länk: http://www.osbyholmsf.n.nu/kallelsearsmote2013 Varmt välkomna!

2012-08-21 Måndagen den 27 och tisdagen den 28 augusti kommer framkomligheten till radhusen att vara begränsad pga dikningsarbeten. Vår förhoppning är att brunnen framför radhusen därmed inte kommer att utsättas för översvämning i framtiden.

Fredagen den 7 september kommer vattnet vara avstängt 10.00-16.00 med anledning av att hydroforerna ska rengöras. Silar och ventiler kan komma att bli helt eller delvis igensatta i samband med detta. 

2012-07-18 Störningar i vattendistributionen pga planerade arbeten.

2012-07-18 Läs protokollet från senaste styrelsemötet.

2012-07-04 Styrelsemöte