Styrelsemote20120705

Styrelsemöte Ösbyholms Samfällighetsförening

 

Datum:              2012-07-05

Plats:                 Hos Härensjö

Närvarande:     Håkan Härensjö (ordförande), Birgitta Öfverstedt Langetun (kassör), Christina Erlandsson (sekreterare), Kjell-Arne Persson (suppleant) och representant för 1:159 (suppleant).

 

Mötet inleddes med att samtliga tog en promenad till radhusen för att inspektera vägen där ett dike ska grävas och en trumma ska läggas. Roine Persson står redo att starta arbetet som förhoppningsvis kommer att innebära att föreningens brunn inte längre kommer att översvämmas nu när vattnet kommer att ledas bort från området.

 

Föreningens brunn hos Carina och Leif Laurell inspekterades. Vi fick även titta och smaka på deras dricksvatten som numera filtreras av ett partikelfilter. Trots filtret är deras vatten gulare och grumligare än ofiltrerat vatten i hushåll belägna närmare vattenverket.

 

§ 1 Med anledning av den ekonomibyggnad som uppförts på fastigheten 1:146 (Kyrkbacken) kommer andelsantalet att öka från tre till sex andelar, efter ett enhälligt beslut av styrelsen. När föreningen fick förfrågan om fastigheten kunde ansluta sig till föreningens V/A-system gällde förfrågan ett bostadshus. Det är osäkert om fastigheten hade fått tillträde om omfattningen hade deklarerats från början. Samfälligheten kommer i framtiden inte att godkänna djurhållningsenheter påkopplade på samfällighetens anläggning eftersom vi med största sannolikhet inte har kapacitet att försörja dessa.

 

 § 2 Föreningen har fått en förfrågan från Olsson Hultgren (1:111) om att ansluta två fastigheter till reningsverket. Fastigheterna gäller bostadshus och kommer att styckas från 1:111 på ängen bortom Kyrkbacken. Med anledning av årsstämmans beslut om att inte ansluta fler fastigheter i väntan på utredningen om anläggningens kapacitet, kommer ansökan att avslås tills vidare. Föreningen kommer inte att ansluta fastigheter enbart till reningsverket med anledning av det de bägge systemen är ekonomiskt sammanknutna. Föreningen kommer att bestå av fullvärdiga medlemmar för att inte skapa olägenheter för varken nya eller gamla medlemmar, något som också kommer att stipuleras i stadgarna.

 

§ 3 Claes Hector på Florabackens Rör är bokad att under juli att förse vattenborrhålet med en skyddskåpa, montera en tappkran på råvattnet innan de två hydroforerna, utbyte av befintlig vattenmätare, installera nivålogg för grundvattenmätning och rengöra hydroforerna. Nivålogg, modell Diver Mini, beställd 2012-07-05 (ordförandes anmärkning).

 

§ 4 I samband med ovan nämnda arbete kommer styrelsen ställa en förfrågan till Claes Hector, alternativt Relita om hur vi kan gå vidare och spola vattenledningen ned till radhusen. En spolning skulle kunna avlägsna mycket av den humus som belägger vattenledningen.

 

§ 5 Mötet avslutas.

 

Christina Erlandsson, sekreterare

Håkan Härensjö, justeringsman

Birgitta Öfverstedt Langetun, justeringsman